Hackeo dunha máquina arcade

Alumnado do centro organizados polo profesor Jorge Montes, do Departamentos de Informática e María Ester Iglesias, do Departamento de Debuxo, realizaron, durante este curso 2022/2023,  un proxecto STEM onde parte do traballo realizado se pode consultar na seguinte web.

Neste emocionante proxecto STEM os equipos

Read More