FP. Ciclo Superior de Informática

Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma

2 cursos
Todos os niveis
Gratuíto

Para acceder a este ciclo necesitas unha destas cousas:

  • Título de bacharelato ou equivalente para efectos de acceso a ciclos..
  • Título técnico (FP Ciclo Medio)
  • Probas de acceso a ciclos superiores ou outras vías de acceso a ciclos de grao superior
De 8:30 a 14:10. Luns e mércores tamén de 15:10 a 17:20.

Convenios coas mellores empresas informáticas de España e con empresas estranxeiras para facer as prácticas fora de España.

 No curso anterior, tres dos nosos alumnos fixeron as prácticas nunha empresa informática de Praga (Républica Checa)

  • Desenvolvedores de aplicacións informáticas para a xestión empresarial e de negocio.
  • Desenvolvedores de aplicacións de propósito xeral.
  • Desenvolvedores de aplicacións no ámbito do entretemento e a informática móbil.

Si tes bacharelato ou un ciclo medio, enfoca a túa carreira profesional cara a un dos sectores con máis empregabilidade do momento. 

Situados preto de Ourense

Transporte escolar dende Ourense, con paradas ao longo dos traxectos.

Transporte gratuíto dende Ourense ata a porta do Instituto

Chegada para as clases e saída xusto ao rematar as mesmas

Para que o transporte non teña custo económico débese facer uso da tarxeta de transporte Xente Nova.

Máis información na web http://www.bus.gal

Módulos do Ciclo

Ven a estudar connosco

Aproveita o transporte gratuíto dende Ourense, que coincide co horario das clases e anímate. Ensinanza 100% gratuíta
Comparte a páxina nas redes