Google Workspace for Education

Que é?

Google Workspace for Education é conxunto de ferramentas de Google destinadas ao ensino, entre as que se atopan:

No IES San Mamede implementamos Google Workspace for Education (antes G Suite for Education), conxunto de ferramentas de Google destinadas ao ensino, que utilizan dez millóns de alumnas, alumnos, profesoras e profesores de todo o mundo, e entre as que se inclúen Gmail, Calendar, Documentos, Classroom, etc.

O alumnado e profesorado empregamos as nosas contas contas de Google Workspace para completar tarefas, comunicarnos  e aprender destrezas propias da cidadanía dixital do século XXI.

Política de privacidade

Podes obter información sobre as contas de G Suite aquí.

Política de Privacidade

Le detidamente a información sobre como xestionamos a túa conta de Google Workspace for Education. Consúltanos as dúbidas que teñas e, despois, confirma que aceptas a política de privacidade asinando na túa matrícula
Lee a política de privacidade

Quén administra as contas?

As contas son administradas por profesorado da especialidade de informática do IES San Mamede (Enxeñeiros e Enxeñeiras en Informática) e estarán en funcionamento durante a escolaridade do alumnado no centro.

Política de Privacidade

A conta será proporcionada unha vez asinada a autorización; tamén o contrasinal, que deberás cambiar a primeira vez que entres na conta.
Lee a política de privacidade

Software incluído

Todo o noso alumnado dispón dunha conta de correo @iessanmamede.com, coa que acceden individualmente a G Suite for Education, ademáis de poder empregarse como unha dirección de correo electrónico convencional

Algunhas dass aplicacións gratuítas de Google Workspace for Education para o noso alumnado son: Hangouts MeetGoogle GmailGoogle DriveGoogle Sites, Presentacións, Google Classroom, Vault, Follas de cálculo….

Permite xestionar un aula virtual colaborativa a través de Internet, sendo unha plataforma para a xestión do aprendizaxe ou Learning Management System (LMS)

Esta ferramenta permite xestionar as clases online, e pode empregarse tanto para o aprendizaxe presencial coma para o aprendizaxe 100% a distancia. Poderánse crear documentos, compartir información en diferentes formatos…

Pódese traballar cun correo comunitario que ofrece 25 GB de almacenamento para cada alumno/a e un eficaz filtrado de spam, todo con contas individuais e personalizadas para o alumnado e profesorado co dominio do centro @iessanmamede.com

Esta ferramenta outorga ao IES San Mamede un espazo de almacenamento para arquivos e a opción de crear documentos de texto, follas de cálculo, cartafoles, presentacións ou formularios, que poderán ser compartidos entre o alumnado e profesorado

Permite facer videoconfencias grupais.

Dota ao noso alumnado e profesorado da capacidade de crear páxinas web interactivas sen a necesidade de ter coñecementos avanzados.

Presentacións, Vault, Follas de cálculo, Picassa, Maps, Google Voice, Chrome ou Blogger, son outras das aplicacións dispoñibles para o alumnado e profesorado deste centro.

Comparte a páxina nas redes