FP. Ciclo Medio de Informática

Técnico en Sistemas Microinfomáticos e Redes

2 cursos
Todos os niveis
Gratuíto

Para acceder a este ciclo necesitas unha destas cousas:

  • Título da ESO ou equivalentes para efectos de acceso a ciclos (por exemplo 2º BUP).
  • Título FPB
  • Proba de acceso a ciclos medios superada
De 8:30 a 14:10. Luns e mércores tamén de 15:10 a 17:20.

Convenios coas mellores empresas informáticas de España e con empresas estranxeiras para facer as prácticas fora de España.

 No curso anterior, tres dos nosos alumnos fixeron as prácticas nunha empresa informática de Praga (Républica Checa)

  • Técnico/a instalador/a ou reparador/a de equipamentos informáticos.
  • Técnico/a de soporte informático.
  • Técnico/a de redes de datos.
  • Comercial de microinformática.
  • Operador/a de teleasistencia.
  • Operador/a de sistemas.

Si tes graduado escolar ou FPB, enfoca a túa carreira profesional cara a un dos sectores con máis empregabilidade do momento. 

Transporte escolar dende Ourense, con paradas ao longo dos traxectos.

Transporte gratuíto dende Ourense ata a porta do Instituto

Chegada para as clases e saída xusto ao rematar as mesmas

Para que o transporte non teña custo económico débese facer uso da tarxeta de transporte Xente Nova.

Máis información na web http://www.bus.gal

Módulos do Ciclo

Ven a estudar connosco

Aproveita o transporte gratuíto dende Ourense, que coincide co horario das clases e anímate. Ensinanza 100% gratuíta
Comparte a páxina nas redes