Instrucións últimos días de curso para o profesorado

1º, 2º e 3º ESO

Último día de clases:

  • Supervisar a limpeza da aula por parte do alumnado.
  • Recollida de libros: Supervisar que todo o alumnado con libros en préstamo, os deixen metidos nunha bolsa co seu nome na súa gabeta da aula.