Avaliación, promoción e titulación na ESO

A promoción e titulación na ESO ven dada establecida no capítulo IV do Decreto 156/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia

"A educación é un proceso que non remata nunca"
Mapa da Web
Contacto