Xustificantes

Están dispoñibles para a súa descarga os xustificantes de faltas e permisos para acudir ás actividades.

Podedes descargar os xustificantes desde aquí:

Comparte a páxina nas redes